Minnet förändras när vi blir äldre. Inte alltid till det sämre. I många avseenden kan det också bli bättre.
Det finns fyra sätt att vi minns på:
1. Det sensoriska minnet sitter i kroppen. Sensoriska minnet får dig minnas lukten av barndomens upplevelser som ex.vis mormors bullbak men också hur ulljumpern du inte ville ha då den kliade så förskräckligt.
2. Korttidsminnet – när du får ett telefonnummer du ska skriva upp, eller som du ska memorera. Blir du störd eller distraherad försvinner numret ur minnet direkt. Med stigande ålder försämras faktiskt inte korttidsminnet.
3. Långtidsminnet – där har vi samlat allt gammalt skräp som värdefulla saker – allt i en salig röra. Ju mer vi samlat på oss, ju längre tid tar det att hitta det du söker bland virrvarret.
Det som kallas det semantiska minnet är en avdelning av långtidsminnet vilket innehåller kopplingar till de ord du ibland söker.
Exempel: Du vet vad olika växter, blommor heter och vad de kan nyttjas till.
Sedan finns det procedurminne, som vet hur man ex.vis cyklar, simmar ja det som du kanske inte gjort på många många år, men ändå vet hur man gör, det minnet förändras inte genom åren.
4. Det episodiska minnet – det är det mest förrädiska och det som blir sämre när vi blir äldre. Svårare att minnas något som inträffat nyligen, men minns saker vi gjorde i vår barndom. Vi tror iaf att vi gör det. Här blir det lite klurisgt för ju fler minnen vi skaffar oss desto swvårare får vi att skilja ut faktiska minnen från sånt vi fått veta senare i livet. Vi minns ofta de som var särskilt roligt, att solen alltid sken på sommaren, att det alltid var snö och kallt på vintern exempelvis. Med åren tenderar minnena att bara bli ”bättre”.

Vad kan man då göra för att vässa minnet?
Ett enkelt sätt är att upprepa namn när vi presenteras för nya människor. Tänka på någon för oss känd person med samma förnamn och gärna upprepa under dialogen som ex.vis ”men du Anna…” det gör att din hjärna kommer minnas lättare. Likaså att skriva ner och sedan läsa högt för sig själv också ett bra sätt.
Minnet går alltså att träna upp, tyvärr svårare idag när det gäller telefonnummer, förvisso lätt att slå upp den man vill ringa i sin mobil där du hittar namnet, men om du skulle nyttja analog telefon skulle du ha mycket svårt veta vilket nummer du ska ringa om det inte är riktigt bekant. Det är väl tidens teknikdilemma, vi blir lite latare för att det blivit enklare. Det gäller alltså att vi vässar minnet för att hålla oss i trim, varje minnesfunktion är speciell. Hjärnan har olika områden för olika slags minnen.